Dočasné úložisko odpadu

Dočasné úložisko odpadu (ďalej aj ako DÚO) bude otvorené od 02.03.2019

 

Prevádzkové dni:

STREDA 13:00 - 18:00

SOBOTA 11:00 - 15:00

DÚO je určené výhradne pre osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na území obce Hubice a ktoré zaplatili poplatok za komunálny odpad.