Kontaktné údaje

Adresa

Obecný úrad Hubice
Hubice 28
930 39  Hubice

Kontakt

Tel: 031 569 35 08
Fax: 031 560 15 41
hubice@hubice.sk