Oznamy

ODPIS PLYNOMEROV - GÁZÓRÁK LEOLVASÁSA

Oznamujeme občanom, že od 15.07.2019 budú vykonávať v našej obci odpis plynomerov.

Žiadame občanov, aby umožnili prístup k plynomerom. 

Értesítjük a lakosságot, hogy 2019.07.15 - től megkezdik falunkban a gázórák állásnak leolvasását.

Oznámenie - Értesítés

Oznamujeme Vám, že dnes (12.07.) od 12:00 h bude prebiehať skúška sirény.

Értesítjük Önöket, hogy ma (7.12.) 12:00 órától szirénapróba lesz.

Oznámenie - Értesítés

Na základe oznámenia spoločnosti Mariusa Pedersena, a.s. Vám dávame na vedomie, že z technických príčin odvoz papiera sa uskutoční zajtra - 11.07.2019 v ranných hodinách. 

Za pochopenie ďakujeme.

A Marius Pedersen, a.s. értesítese alapján tudatjuk Önökkel, hogy technikai okok miatt a papír elszállítása holnap - 2019.07.11. a reggeli órákban lesz.

Megértésüket köszönjük.

Listová zásielka uložená na pošte v Zlatých Klasoch pre Jarmilu Lesovú

V súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Obecný úrad Hubice oznamuje uloženie listovej zásielky pre: Jarmilu Lesovú , Hubice č.28  na pošte v Zlatých Klasoch.Oznámenie o uložení zásielky  je možné prevziať na Obecnom úrade Hubice č.28 v úradných hodinách.

Vyvesené:10.07.2019