Oznamy

Hladá sa - Kerestetik

V našej obci sa stratil zajačik.Ak ste ho videli, kontaktujte tel. č. 031/5693508  ( Obecný úrad) alebo 0902 972 272 (majiteľ, súp.č. 65).Ďakujeme!

A falunkban elveszett egy nyuszi. Ha látta, hívja a következő tel. számot:031/5693508 (Községi hivatal) vagy 0902 972 272 (tulajdonos, házszám 65).Köszönjük!

Oznam

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti pre Jarmilu Lesovú

bližšie info viď. v prílohe

Voľby prezidenta SR

Bližšie info viď. v prílohe

 

Obec Hubice zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu a na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie pre Voľby prezidenta SR , ktoré sa konajú dňa 16.03.2019

 

hubice@hubice.sk

Upozornenie pre majiteľov psov- Figyelmeztetés kutya tulajdonosoknak

Upozorňujeme majiteľov psov že  podľa  VZN  č.  2/2016 - o chove, vodení a držaní psov na území obce Hubice ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi je ten, kto psa vedie povinný výkali bezodkladne odstrániť, tj. umiestniť ich do igelitového vrecúška a následne do zberných nádob na zmioešaný komunálny odpad, nie do nádob triedený odpad.Preto Vás upozorňujeme,že môžete  byť pokutovaný za  znečistovanie verejných priestranstiev obce psymi výkalmi.

Oznámenie - Értesítés

Oznamujeme Vám, že odvoz komunálneho odpadu v roku 2019 sa uskutoční každý druhý piatok v ranných hodinách. Poplatok za odvoz komunálneho odpadu: