Oznamy

Svetový deň vody 2018

Pri príležitosti Svetového dňa vody 2018, ktorého ústrednou témou je "Príroda pre vodu", bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava dňa 21.03.2018 (streda) bezplatne laboratórne vyšetrovať vzorky pitnej vody z individuálnych zdrojov (zo studní, nie z vodovodnej siete) na vybrané ukaovatele - dusičnany a dusitany.

Blližšie info viď v prílohe

Návrh VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a služieb

 Návrh - VZN o určení pravidiel predaja v obchode a času prevádzky služieb ma území obce Hubice

oznámenie

OZNÁMENIE

Vážení občania, oznamujeme Vám, že Obecný úrad Hubice bude

dňa 12.03.2018 (pondelok) a 13.03.2018 (utorok)

zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky pracovníkov úradu.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Ďakujeme za pochopenie.

Rozhodnutie o dočasnom prerušení prevádzky Materskej školy v Hubiciach

 

Rozhodnutie o dočasnom prerušení prevádzky Materskej školy v Hubiciach

 

Prevádzka Materskej školy v Hubiciach sa na dobu od 28.02.2018 do 02.03.2018 (vrátane) prerušuje !