halloween

Bližšie info viď. v prílohe

Zmena: o 17.30 hod sa stretáva v Kultúrnom dome v Hubiciach

                17.30 órakor gyülekező a helyi Kultúrházban