Harmonogram vývozu na rok 2019

Bližšie info viď v prílohe.

2.polrok bude upresnený.

Priložené súbory: