Informácia o rozšírení IDS BK

Bližšie info viď. v prílohe