Informácia o výsledku verejného obstarávania výberu dodávateľa

Bližšie info viď. v prílohe