informácia pre verejnosť - rekonštrukcia čov hubice

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje verejnosti, že zmena navrhovanej činnosti _Rekonštrukcia ČOV Hubice" podlieha zisťovaciemu konaniu podľa §18 ods. 2 písm. d) zákona.

Priložené súbory: