Moje notifikácie

Naša obec Hubice, z dôvodu zlepšovania informovanosti občanov, ponúka možnosť prijímať dôležité obecné oznámenia prostredníctvom obľúbených textových aplikácií Viber, WhatsApp, Messenger,  vo forme SMS správ a e-mailom.

Registrácia:

https://us11.campaign-archive.com/?u=5ebb6cc1140e6c87930bb8ce9&id=335004618c&e=79822b69b4