Našli sa kľúče

Hubice Dvory - našli sa kľúče od auta. Klúče sa nachádzajú na obecnom úrade.