Odpredaj pozemku

Bližšie info viď v prílohe

Priložené súbory: