Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2019

bližšie info viď. v prílohe