Oznámenie o začatí prerokovania návrhu

bližšie info viď. v prílohe