oznámenie o začatí územného konania a o upustení ústneho konania

Bližšie info viď. v prílohe

Priložené súbory: