Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie

bližšie info viď. v prílohe