Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Bližšie info viď. v prílohe