Prerušenie distribúcie elektriny

Bližšie info viď. v prílohe