Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2019

Bližšie info viď. v prílohe