Rodičovská schôdza - szülői értekezlet

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským oznamuje všetkým rodičom, že dňa 28.08.2018 (utorok) o 16.30 h sa koná rodičovská schôdza. 

A Magyar Tannyelvű Óvoda értesíti a szülőket, hogy 2018.08.28 - án (kedd) 16.30 - tól szülői értekezletet tart.