Rozhodnutie o dočasnom prerušení prevádzky Materskej školy v Hubiciach

 

Rozhodnutie o dočasnom prerušení prevádzky Materskej školy v Hubiciach

 

Prevádzka Materskej školy v Hubiciach sa na dobu od 28.02.2018 do 02.03.2018 (vrátane) prerušuje !

 

Odôvodnenie: Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 (ďalej len „vyhláška o materskej škole“) sa pre zvýšený výskyt ochorení detí a personálu materskej školy Hubice , činnosť materskej školy, na zabezpečenie ochrany zdravia detí a osôb prichádzajúcich s nimi do styku .

 

Toto nariadenie sa vydáva za účelom predchádzania a zmiernenia zdravotných, sociálnych a ekonomických následkov vzniku pandémie chrípky v Slovenskej republike !

 

Pre bližšie informácie kontaktujte pani S. Igenyesovú na tel. č.: 0907 168 984