Termíny akustického preskúšavania sirén v čase o 12:00 h

Bližšie info viď. v prílohe