Upozornenie pre majiteľov psov- Figyelmeztetés kutya tulajdonosoknak

Upozorňujeme majiteľov psov že  podľa  VZN  č.  2/2016 - o chove, vodení a držaní psov na území obce Hubice ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi je ten, kto psa vedie povinný výkali bezodkladne odstrániť, tj. umiestniť ich do igelitového vrecúška a následne do zberných nádob na zmioešaný komunálny odpad, nie do nádob triedený odpad.Preto Vás upozorňujeme,že môžete  byť pokutovaný za  znečistovanie verejných priestranstiev obce psymi výkalmi.

Figyelmeztetjük a kutyatulajdonosokat hogy a falu  Általános érvényü rendelete alapján 2/2016 szám alatt kiadott- tenyésztés, vezetés  es tartás  Gomba területén..Ezért figyelmeztetjük önöket, hogy a falu szennyezésére kutya ürülékre bírságot fogunk kiszabni.