Výlet pre dôchodcov

Obecné zastupiteľstvo a Obecný úrad Hubice organizuje dňa 1.12.2017 (piatok)

výlet pre seniorov obce Hubice na Vianočné trhy do mesta Sopron (HU) so zastávkou v čokoládovni Kittsee (AT)

 

Žiadame záujemcov aby sa hlásili na Obecnom úrade Hubice alebo na tel.č. 031/5693508 do 27.11.2017

V prípade nenaplnenia kapacity autobusu seniormi sa môžu hlásiť aj ostatní občania obce Hubice

Program výletu:

  • odchod z obce Hubice cca 8,30 h
  • príchod do Kittsee (AT) – 10:00 h  - nákup v čokoládovni Hauswirth
  • príchod do mesta Sopron (HU) – 12:30 h – obed v Perkovátz Ház
  • voľný program
  • odchod z mesta Sopron cca 16:30 h

Cena: pre seniorov bezplatne