Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Rekonštrukcia a prístavba k domu smútku v obci Hubice

 

https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/eb327e46-e0b0-41c8-9839-abc5793589fd?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing