výzva na predloženie cenovej ponuky - Maľovanie a vyspravenie stien vnútorných priestorov Kultúrneho domu Hubice

Bližšie info viď. v prílohe