Výzva na predloženie cenovej ponuky- Prístavba a nadstavba požiarnej zbrojnice v Hubiciach - 2 etapa