Výzva - západoslovenská distribučná, a.s.

Bližšie info viď. v prílohe