Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede dáva na vedomie Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia. 

Bližšie info viď. v prílohe.