Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

bližšie info viď. v prílohe