Zmena organizácie dopravy Senecké leto

Bližšie info viď. v prílohe