Zverejnenie ponuky na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

bližšie info viď. v  prílohe