Oznamy

Oznámenie - Értesítés

Oznamujeme Vám, že dočasné úložisko odpadu bude dňa 14.12.2019 - sobota od 11:00 do 15:00 otvorené. Ostatné dni v mesiaci bude zatvorené. Za pochopenie ďakujeme.

Értesítjük Önöket, hogy az ideiglenes szemétlerakó hely 2019.12.14-én nyitva lesz. A hónap többi napján be lesz zárva. Megértésüket köszönjük.

Listová zásielka uložená na pošte v Zlatých Klasoch pre Jarmilu Lesovú

V súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Obecný úrad Hubice oznamuje uloženie listovej zásielky pre: Jarmilu Lesovú , Hubice   na pošte v Zlatých Klasoch. Oznámenie o uložení zásielky  je možné prevziať na Obecnom úrade Hubice č.28 v úradných hodinách.

Vyvesené:05.12.2019