Oznamy

Oznámenie KO- Értesítés KH

Oznamujeme Vám, že dňa 5.07.2019 v piatok odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční tak ako za bežný pracovný deň!

Értesítjük önöket, hogy 2019.07.05 pénteken a komunális hulladék elhordása ugyan úgy lesz mint rendes munkanapon!

Moje notifikácie

Naša obec Hubice, z dôvodu zlepšovania informovanosti občanov, ponúka možnosť prijímať dôležité obecné oznámenia prostredníctvom obľúbených textových aplikácií Viber, WhatsApp, Messenger,  vo forme SMS správ a e-mailom.

Registrácia:

https://us11.campaign-archive.com/?u=5ebb6cc1140e6c87930bb8ce9&id=335004618c&e=79822b69b4 

Listová zásielka uložená na Obecnom úrade v Hubiciach pre: Otto Sziráki

Oznámenie

v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Obecný úrad Hubice oznamuje uloženie listovej zásielky pre: Otto Sziráki bytom Hubice  na Obecnom úrade v Hubiciach. Túto zásielku je možné prevziať v úradných hodinách.

 

Vyvesené: 01.07.2019