Oznamy

Listová zásielka uložená na pošte v Zlatých Klasoch pre Jarmilu Lesovú

V súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Obecný úrad Hubice oznamuje uloženie listovej zásielky pre: Jarmilu Lesovú , Hubice   na pošte v Zlatých Klasoch. Oznámenie o uložení zásielky  je možné prevziať na Obecnom úrade Hubice č.28 v úradných hodinách.

Vyvesené:04.11.2019

Oznam - Értesítés

Oznamujeme Vám, že dočasné úložisko odpadu bude dňa 16.11.2019 - sobota od 11:00 do 15:00 otvorené. Ostatné dni v mesiaci bude zatvorené. Za pochopenie ďakujeme.

Értesítjük Önöket, hogy az ideiglenes szemétlerakó hely 2019 november 16-án nyitva lesz. A hónap többi napján be lesz zárva. Megértésüket köszönjük.

 

Oznam od ZOHŽO

Žiadame obce, v ktorých sa zhromažďuje RO (rastlinný odpad), aby viac dbali na kontrolu pri vývoze od obyvateľov do VOK a v Šamoríne na manipulačné práce AREA s.r.o., nakoľko sa  vyskytujú takmer v tých istých samosprávach nepovolené odpady v kontajnery a stavebný odpad je zamiešaný do RO. Pri takýchto opakovaných vývozoch vyúčtujeme prirážku za nepovolený odpad, prípadne zakážeme obci vyvážať a samospráve a prepravcovi toto oznámime.  

Oznam - Értesítés

Oznamujeme Vám, že dočastné úložisko odpadu bude dňa 2. novembra  (sobotu) zatvorené. Za pochopenie ďakujeme!

Értesítjük önöket, hogy az ideiglenenes szemétlerakó hely november 2-án  (szombaton) zárva lesz. Megértésüket köszönjük!