Rekonštrukcia cesty č. 572 ukončená

Rekonštrukcia cesty č. 572 ukončená!

Dnes sa za účasti predsedu TTSK p. Jozefa Viskupiča, podpredsedu p. Józsefa Berényiho, zástupcu zhotoviteľa, starostov okolitých obcí a zúčastnených hostí odovzdal zrekonštruovaný úsek cesty č. 572 od kruhového objazdu pri pumpe Shell po Lehnice- Sása.

Pán predseda, ako aj podpredseda vyslovili záujem pokračovať v rekonštrukcii danej komunikácie až po Dunajskú Stredu z fondov EU. Držíme im v tom palce, a dúfame v čo najskoršiu rekonštrukciu celého úseku.