Výzva- Západoslovenská distribučná, a.s.

bližšie info viď. v prílohe