Oznamy

Mikuláš - Mikulás

Oznamujeme rodičom, že poukážky na mikulášske balíčky si môžu prevziať na obecnom úrade počas úradných hodín do 6.12.2019. Na mikulášske balíčky majú nárok deti od 1 do 13 rokov s trvalým pobytom v našj obci .

Értesítjük a szülőket, hogy az utalványokat a mikulás csomagokra átvehetik a községházán félfogadási időben 2019.12.6-ig. A mikulás csomagra 1 éves kortól 13 éves korig jogosultak a gyerekek, akik állandó lakhellyel rendelkeznek falunkban.

Ambulantný predaj - Mozgó bolt

EGRI Pekáreň Jahodná oznamuje občanom, že každý štvrtok od 5.12.2019 od  8:55 h - 9:20 h pri kostole a od 9:20 h - 9:40 h pri obecném úrade bude predávať čerstvé pekárske výrobky, mliečne výrobky, mäsové výrobky, trvanlivé výrobky a zákusky z pojazdnej predajne. 

Listová zásielka uložená na Obecnom úrade v Hubiciach pre Reginu Mucskovú

V súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Obecný úrad Hubice oznamuje uloženie listovej zásielky pre: Reginu Mucskovú , Hubice na Obecnom úrade v Hubiciach. Listovú zásielku  je možné prevziať na Obecnom úrade Hubice č.28 v úradných hodinách.

Vyvesené:29.11.2019

Rekonštrukcia cesty č. 572 ukončená

Rekonštrukcia cesty č. 572 ukončená!

Dnes sa za účasti predsedu TTSK p. Jozefa Viskupiča, podpredsedu p. Józsefa Berényiho, zástupcu zhotoviteľa, starostov okolitých obcí a zúčastnených hostí odovzdal zrekonštruovaný úsek cesty č. 572 od kruhového objazdu pri pumpe Shell po Lehnice- Sása.

Pán predseda, ako aj podpredseda vyslovili záujem pokračovať v rekonštrukcii danej komunikácie až po Dunajskú Stredu z fondov EU. Držíme im v tom palce, a dúfame v čo najskoršiu rekonštrukciu celého úseku.