O nás

Obec je doložená z roku 1293 ako Gumba, z roku 1948 ako Hubice; marďarsky Gomba, Nemesgomba. Obec sa spomína z roku 1293. Časť patrila viacerým zemianskym rodinám, časť bola kmeňovým majet­kom Gombayovcov, ktorý tu mali opevnený kaštieľ, v roku 1553 Aranyossiovcom, Csorbovcom, Zomorovcom, Molnárovcom, Beelyovcom, v 17. storočí väčšina arci­biskupovi Szelepcsényimu, do 20. storočia tu mal veľ­kostatok Wiener-Welten. V roku 1553 mala obec 7 port, v roku 1828 mala 28 domov a 197 obyvateľov. V roku 1666 tu arcibiskup zriadil manufaktúru na výrobu súkna (ktorá po jeho smrti zanikla), dal vybudovať rybníky a zaviedol rozsiahly chov oviec. Wiener v 19. stor. postavil žrebčín a zaviedol chov koní. V rokoch 1938-45 bola pripojená k Ma­ďarsku . (Zdroj: www.e-obce.sk)

Oznamy

deň obce - falunap 2018

Obec Hubice Vás srdečne pozýva na deň obce 01.09.2018

Gomba község szeretettel meghív mindenkit a falunapra 2018.09.01

Rodičovská schôdza - szülői értekezlet

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským oznamuje všetkým rodičom, že dňa 28.08.2018 (utorok) o 16.30 h sa koná rodičovská schôdza. 

A Magyar Tannyelvű Óvoda értesíti a szülőket, hogy 2018.08.28 - án (kedd) 16.30 - tól szülői értekezletet tart.