O nás

Obec je doložená z roku 1293 ako Gumba, z roku 1948 ako Hubice; marďarsky Gomba, Nemesgomba. Obec sa spomína z roku 1293. Časť patrila viacerým zemianskym rodinám, časť bola kmeňovým majet­kom Gombayovcov, ktorý tu mali opevnený kaštieľ, v roku 1553 Aranyossiovcom, Csorbovcom, Zomorovcom, Molnárovcom, Beelyovcom, v 17. storočí väčšina arci­biskupovi Szelepcsényimu, do 20. storočia tu mal veľ­kostatok Wiener-Welten. V roku 1553 mala obec 7 port, v roku 1828 mala 28 domov a 197 obyvateľov. V roku 1666 tu arcibiskup zriadil manufaktúru na výrobu súkna (ktorá po jeho smrti zanikla), dal vybudovať rybníky a zaviedol rozsiahly chov oviec. Wiener v 19. stor. postavil žrebčín a zaviedol chov koní. V rokoch 1938-45 bola pripojená k Ma­ďarsku . (Zdroj: www.e-obce.sk)

Oznamy

Oznámenie - Értesítés

Oznamujeme Vám, že Obecný úrad Hubice  v dňoch od 20.05.2019 do 24.04.2019 bude fungovať v obmedzenom režime.

Za pochopenie ďakujeme.

Értesítjük Önöket, hogy a gombai községi hivatal  2019.05.20 - tól 2019.05.24 - ig korlátozott módon fog működni.

Megértésüket köszönjük.

LISTOVÉ ZÁSIELKY ULOŽENÉ NA POŠTE V ZLATÝCH KLASOCH PRE JARMILU LESOVÚ

V súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Obecný úrad Hubice oznamuje uloženie listovej zásielky - 2 ks pre: Jarmilu Lesovú , Hubice č.28  na pošte v Zlatých Klasoch.Oznámenia o uložení zásielky  je možné prevziať na Obecnom úrade Hubice č.28 v úradných hodinách.

Vyvesené: 20.05.2019

Deň detí - Gyereknap 2019

Samospráva obce Hubice Vás srdečne pozýva na Deň detí - 01.06.2019

Gomba önkormányzata szeretettel meghív mindenkit a Gyereknapra - 2019.06.01.

Listová zásielka uložená na pošte v Zlatých Klasoch pre Jarmilu Lesovú

V súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Obecný úrad Hubice oznamuje uloženie listovej zásielky pre: Jarmilu Lesovú , Hubice č.28  na pošte v Zlatých Klasoch.Oznámenie o uložení zásielky  je možné prevziať na Obecnom úrade Hubice č.28 v úradných hodinách.

Vyvesené: 17.05.2019