O nás

Obec je doložená z roku 1293 ako Gumba, z roku 1948 ako Hubice; marďarsky Gomba, Nemesgomba. Obec sa spomína z roku 1293. Časť patrila viacerým zemianskym rodinám, časť bola kmeňovým majet­kom Gombayovcov, ktorý tu mali opevnený kaštieľ, v roku 1553 Aranyossiovcom, Csorbovcom, Zomorovcom, Molnárovcom, Beelyovcom, v 17. storočí väčšina arci­biskupovi Szelepcsényimu, do 20. storočia tu mal veľ­kostatok Wiener-Welten. V roku 1553 mala obec 7 port, v roku 1828 mala 28 domov a 197 obyvateľov. V roku 1666 tu arcibiskup zriadil manufaktúru na výrobu súkna (ktorá po jeho smrti zanikla), dal vybudovať rybníky a zaviedol rozsiahly chov oviec. Wiener v 19. stor. postavil žrebčín a zaviedol chov koní. V rokoch 1938-45 bola pripojená k Ma­ďarsku . (Zdroj: www.e-obce.sk)

Oznamy

Svetový deň vody 2018

Pri príležitosti Svetového dňa vody 2018, ktorého ústrednou témou je "Príroda pre vodu", bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava dňa 21.03.2018 (streda) bezplatne laboratórne vyšetrovať vzorky pitnej vody z individuálnych zdrojov (zo studní, nie z vodovodnej siete) na vybrané ukaovatele - dusičnany a dusitany.

Blližšie info viď v prílohe

Návrh VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a služieb

 Návrh - VZN o určení pravidiel predaja v obchode a času prevádzky služieb ma území obce Hubice

oznámenie

OZNÁMENIE

Vážení občania, oznamujeme Vám, že Obecný úrad Hubice bude

dňa 12.03.2018 (pondelok) a 13.03.2018 (utorok)

zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky pracovníkov úradu.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Ďakujeme za pochopenie.

Rozhodnutie o dočasnom prerušení prevádzky Materskej školy v Hubiciach

 

Rozhodnutie o dočasnom prerušení prevádzky Materskej školy v Hubiciach

 

Prevádzka Materskej školy v Hubiciach sa na dobu od 28.02.2018 do 02.03.2018 (vrátane) prerušuje !