O nás

Obec je doložená z roku 1293 ako Gumba, z roku 1948 ako Hubice; marďarsky Gomba, Nemesgomba. Obec sa spomína z roku 1293. Časť patrila viacerým zemianskym rodinám, časť bola kmeňovým majet­kom Gombayovcov, ktorý tu mali opevnený kaštieľ, v roku 1553 Aranyossiovcom, Csorbovcom, Zomorovcom, Molnárovcom, Beelyovcom, v 17. storočí väčšina arci­biskupovi Szelepcsényimu, do 20. storočia tu mal veľ­kostatok Wiener-Welten. V roku 1553 mala obec 7 port, v roku 1828 mala 28 domov a 197 obyvateľov. V roku 1666 tu arcibiskup zriadil manufaktúru na výrobu súkna (ktorá po jeho smrti zanikla), dal vybudovať rybníky a zaviedol rozsiahly chov oviec. Wiener v 19. stor. postavil žrebčín a zaviedol chov koní. V rokoch 1938-45 bola pripojená k Ma­ďarsku . (Zdroj: www.e-obce.sk)

Oznamy

ODPIS PLYNOMEROV - GÁZÓRÁK LEOLVASÁSA

Oznamujeme občanom, že od 15.07.2019 budú vykonávať v našej obci odpis plynomerov.

Žiadame občanov, aby umožnili prístup k plynomerom. 

Értesítjük a lakosságot, hogy 2019.07.15 - től megkezdik falunkban a gázórák állásnak leolvasását.

Oznámenie - Értesítés

Oznamujeme Vám, že dnes (12.07.) od 12:00 h bude prebiehať skúška sirény.

Értesítjük Önöket, hogy ma (7.12.) 12:00 órától szirénapróba lesz.

Oznámenie - Értesítés

Na základe oznámenia spoločnosti Mariusa Pedersena, a.s. Vám dávame na vedomie, že z technických príčin odvoz papiera sa uskutoční zajtra - 11.07.2019 v ranných hodinách. 

Za pochopenie ďakujeme.

A Marius Pedersen, a.s. értesítese alapján tudatjuk Önökkel, hogy technikai okok miatt a papír elszállítása holnap - 2019.07.11. a reggeli órákban lesz.

Megértésüket köszönjük.

Listová zásielka uložená na pošte v Zlatých Klasoch pre Jarmilu Lesovú

V súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Obecný úrad Hubice oznamuje uloženie listovej zásielky pre: Jarmilu Lesovú , Hubice č.28  na pošte v Zlatých Klasoch.Oznámenie o uložení zásielky  je možné prevziať na Obecnom úrade Hubice č.28 v úradných hodinách.

Vyvesené:10.07.2019