Oznamy

Výstraha- Figyelmeztetés

Výstraha SHMU
Vietor (obývané oblasti)
Stupeň: 2
Platnosť: od 23.02. 21:00 h do 24.02. 06:00 h
KS IZS Trnava

Figyelmeztetés
Szél (lakott területek)
Fokozat: 2
Érvényesség: 02.23. 21:00 órától 02.24. 06:00 óráig

Čítať ďalej

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Bližšie info viď. v prílohe

Čítať ďalej

Selektujme správne - Szelektáljunk helyesen

Prosíme občanov, aby selektovali správne! Každý odpad treba umiestniť do správneho kontajnera jednotlivo, nie vo vreciach. Keď nebudeme správne triediť, tým sa obci viac zvýši poplatok za uloženie odpadu.

Kérjük a lakosokat, hogy szelektáljanak helyesen! Minden hulladékot egyenként, nem zsákokban tisztán helyezzünk a megfelelő konténerbe. Ha nem fogunk helyesen szelektálni, akkor a falunak annál magasabb lesz a hulladéktárolási díj.

Čítať ďalej

Upozornenie pred požiarmi v bytových domoch- Figyelmeztetés a tűz ellen a lakóházakban

bližšie info viď. v prílohe

Čítať ďalej

Harmonogram vývozu odpadov 2020

Nový harmonogram. Bližšie info viď. v prílohe

Čítať ďalej