Oznamy

Harmonogram vývozu odpadov 2020

Nový harmonogram. Bližšie info viď. v prílohe

Čítať ďalej

Komunálny odpad - Kommunális hulladék

OZNÁMENIE                                            

 

Čítať ďalej

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

bližšie info viď. v prílohe

Čítať ďalej

Výberové konanie - riaditeľ/ka MŠ

Bližšie info viď. v prílohe

Čítať ďalej

Listová zásielka pre Jarmilu Lesovú

V súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Obecný úrad Hubice oznamuje uloženie listovej zásielky pre: Jarmilu Lesovú , Hubice   na pošte v Zlatých Klasoch. Oznámenie o uložení zásielky  je možné prevziať na Obecnom úrade Hubice č.28 v úradných hodinách.

Vyvesené:23.01.2020

Čítať ďalej