Voľby do NR SR v roku 2020 - Informácie pre voliča

       e-mailovú adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady                                                                       Slovenskej republiky 2020:

                                                                    hubice@hubice.sk