Materská škola

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.

Milí rodičia, radi by sme Vás informovali, že materská škola bude z rozhodnutia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zatvorená na dobu 14 dní. Opatrenie začína platiť celoplošne na celom Slovensku od pondelka, 16.3.2020.

 

https://www.abcmaterskaskola.sk/m/zdravie-20/

 

 

 

 

Tel.č.: 031/5693388