Materská škola

 

OZNAM - ÉRTESÍTÉS

Vedenie MŠ oznamuje rodičom detí navštevujúcich MŠ - Hubice, že 27. apríla 2020 / pondelok/ od 9,00 h. do 12,00 h. si môžu vyzdvihnúť osobné veci detí. Je nutné  priniesť tašku na veci. Vstup len v ochranných rúškach!

Az óvoda vezetősége értesíti  a jelenlegi óvodások szüleit, hogy április 27- én / hétfő/ elvihetik gyermekeik személyes dolgait. Kérjük , hozzanak táskát. Csak védőmaszkban lehet belépni!

            

ROZHODNUTIE

Ministerstvo školstva,vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa

§150 ods.8 zákona č. 245/2008 Z.z. výchove a vzdelávaní /školský zákon/a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len školský zákon/

- mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania:

- Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30.apríla do 31 mája 2020 s tým, že:

1.1./ podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí: odporúča sa komunikácia elektronickou formou

1.2./ potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať,ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonný zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, bude prijaté len na adaptačný pobyt.

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.

Milí rodičia, radi by sme Vás informovali, že materská škola bude z rozhodnutia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zatvorená na dobu 14 dní. Opatrenie začína platiť celoplošne na celom Slovensku od pondelka, 16.3.2020.

 

https://www.abcmaterskaskola.sk/m/zdravie-20/

 

 

 

 

Tel.č.: 031/5693388

skolka@hubice.sk