Informácie k výraznému uvoľňovaniu karanténnych opatrení

bližšie info viď. v prílohe