Oznam o ukončení stavebných prác na železničnej stanici v meste Senec

Bližšie info viď v prílohe