Oznam od ZOHŽO

Žiadame obce, v ktorých sa zhromažďuje RO (rastlinný odpad), aby viac dbali na kontrolu pri vývoze od obyvateľov do VOK a v Šamoríne na manipulačné práce AREA s.r.o., nakoľko sa  vyskytujú takmer v tých istých samosprávach nepovolené odpady v kontajnery a stavebný odpad je zamiešaný do RO. Pri takýchto opakovaných vývozoch vyúčtujeme prirážku za nepovolený odpad, prípadne zakážeme obci vyvážať a samospráve a prepravcovi toto oznámime.  

Je možný odber voľne zloženej preosiatej zeminy v množstve minimálne 1 nákladné auto t.j. 10  a viac ton za cenu 10 eur + DPH za tonu. Celkové množstvo máme približne 100  ton. Záujemca vopred ohlási záujem. Platba v hotovosti do pokladne skládky, prípadne obce na faktúru.