Oznamy

Výstraha-Figyelmeztetés

 

Výstraha SHMU
Vietor (obývané oblasti)
Stupeň: 2
Platnosť: od 23.05.2020 21:00 h do 24.05.2020 02:00 h
KS IZS Trnava

Figyelmeztetés
Szél (lakott területek)
Fokozat: 2
Érvényesség: 2020.05.23  21:00 órától 2020.05.24  02:00 óráig

Dočasné úložisko odpadu - Ideiglenes szemétlerakó hely

Oznamujeme Vám, že dočasné úložisko odpadu bude dňa  23. mája (v sobotu) otvorené od 13:00 h do 15:00 h. Upozorňujeme občanov, že vstup na dočasné úložisko odpadu je možné len po dopredu dohodnutom termíne. Presný čas Vám poskytneme na obecnom úrade telefonicky alebo mailom do piatka do 12:00 h.

Nové opatrenia

Bližšie info viď. v prílohe