Voľby prezidenta SR

Bližšie info viď. v prílohe

 

Obec Hubice zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu a na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie pre Voľby prezidenta SR , ktoré sa konajú dňa 16.03.2019

 

hubice@hubice.sk