Kontaktné údaje

Adresa

Obecný úrad Hubice
Hubice 28
930 39  Hubice

Kontakt

Tel: 031 569 35 08
hubice@hubice.sk