Koronavirus

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďuje „karanténne opatrenia“ .Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2567/2020 zo dňa 12.03.2020.

Ústredný krízový štáb rozhodol, že od utorka (10.3.)

Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy: 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Rozhodnutie_zakaz_hromadneho_podujatia_verejna_vyhlaska09_03.pdf

Povinná domáca karanténa pre občanov (a aj členom spoločnej domácnosti) vracajúcich sa z najviac postihnutých oblastí na 14 dní: 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Rozhodnutie_karantena_verejna_vyhlaska09_03.pdf

Vedenie obce žiada obyvateľov, aby obmedzili návštevu obecného úradu a iných inštitúcií, a osobne ich navštívili len v nevyhnutných prípadoch. Treba uprednostniť telefonické a elektronické vybavovanie agendy. 

Dôležité čísla:

- linka tiesňového volania 112,

- operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby 155,

- linka call centra Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede zriadená ohľadne koronavírusu pre náš okres 0910/459 200.

 

Bližšie info viď. v prílohe

Priložené súbory