Otváracie hodiny pošty v Zlatých Klasoch - A Nagymagyar-i posta nyitvatartása

Pondelok/Hétfő 8:00 - 12:00

Utorok/Kedd 8:00 - 11:00

Streda/Szerda 12:00 - 16:00

Štvrtok/Csütörtök 8:00 - 12:00

Piatok/Péntek 8:00 - 12:00