Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Bližšie info viď. v prílohe