Oznamy

Koronavirus

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďuje „karanténne opatrenia“ .Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2567/2020 zo dňa 12.03.2020.

Otváracie hodiny pošty v Zlatých Klasoch - A Nagymagyar-i posta nyitvatartása

Pondelok/Hétfő 8:00 - 12:00

Utorok/Kedd 8:00 - 11:00

Streda/Szerda 12:00 - 16:00

Štvrtok/Csütörtök 8:00 - 12:00

Piatok/Péntek 8:00 - 12:00